تبلیغات
مهندسی متالورژی - DIE CASTING ALLOYS
 
مهندسی متالورژی
All the best for you
 
 
چهارشنبه 10 آذر 1389 :: نویسنده : محمد مسگران
DIE CASTING ALLOYS
Die casting alloys are normally non-ferrous, and there is a large number available with a wide range of physical and mechanical properties covering almost every conceivable application a designer might require.
Aluminum and zinc alloys are the most widely used, and are followed by magnesium, zinc-aluminum (ZA) alloys, copper, tin and lead.
Zinc, lead and tin based alloys are classified as low melting point metals, all melting at less than 725°F (385°C). Zinc-aluminum (ZA) alloys have a slightly higher melting range of 800°F to 900°F (426°C to 482°C). Aluminum and magnesium alloys are considered to be moderate melting point alloys, being cast in the 1150°F to 1300°F (621°C to 704°C) range. Copper alloys are considered to be high melting point alloys, over 1650°F (899°C). Low melting point alloys are cast in hot chamber machines. Intermediate and high melting point alloys are cast in cold chamber machines. In recent years, specially designed hot chamber machines for die casting magnesium alloys have come into use.


ALUMINUM ALLOYS
Aluminum die casting alloys (Table 1) are lightweight, offer good corrosion resistance, ease of casting, good mechanical properties and dimensional stability.
Although a variety of aluminum alloys made from primary or recycled metal can be die cast, most designers select standard alloys listed below:
360 -- Selected for best corrosion resistance. Special alloys for special applications are available, but their use usually entails significant cost premiums.
380 -- An alloy which provides the best combination of utility and cost.
383 & 384 -- These alloys are a modification of 380. Both provide better die filling, but with a moderate sacrifice in mechanical properties, such as toughness.
390 -- Selected for special applications where high strength, fluidity and wear-resistance/bearing properties are required.
413 (A13) -- Used for maximum pressure tightness and fluidity.
Table 1:
COMPOSITION AND PROPERTIES OF ALUMINUM DIE CASTING ALLOYS
DESIGNATIONS

AA NUMBER

FORMER NO.

COMPOSITION (in percent max. unless shown as range)

 

A360.0

A360.0

 

A380.0

A380.0

 

383.0

 

A413.0

A13

 

B390.0

390

 

384.0

384

Silicon

9.0-10.0

7.5-9.5

9.5-11.5

11.0-13.0

16.0-18.0

10.5-12.0

Iron

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

Copper

0.6

3.0-4.0

2.0-3.0

1.0

4.0-5.0

3.0-4.5

Manganese

0.35

0.50

0.50

0.35

0.50

0.50

Magnesium

0.40-0.6

0.10

0.10

0.10

0.45-0.65

0.10

Nickel

0.50

0.50

0.30

0.50

0.10

0.50

Zinc

0.50

3.0

3.0

0.50

1.5

3.0

Tin

0.15

0.35

0.15

0.15

0.20

0.35

Titanium

0.20

Total others

0.25

0.50

0.50

0.25

0.20 (0.10 ea.)

0.50

Aluminum

Bal.

Bal.

Bal.

Bal.

Bal.

Bal.

PROPERTIES (see notes)
Ultimate tensile strength (ksi)

46

47

45

42

40.5

48

Tensile yield strength (ksi)

24

23

22

19

35

24

Elongation (% in 2" G.L.)

3.5

3.5

3.5

3.5

 

1.0 2.5

Hardness (HB)

75

80

80

120

85

 
Shear strength (ksi)

26

27

25

29

  
Charpy impact strength (ft. lb.—unnotched)

4.2

3.5

 

2.0

  
Fatigue strength (ksi) (limit @ 500 million cycles)

18

20

19

20

 

20

Density (lb./in.3)0.0950.0980.0970.0960.0990.098
Melting range (oF) approx.1035-11051000-1100960-10801065-1080945-1200960-1080
Specific heat (Btu/lb.oF)0.23 0.230.23    
Coefficient of thermal expansion (in./in./oF)11.811.711.510.311.711.3
Thermal conductivity (Btu/fthr.oF)65.355.655.667.778.656
Electrical conductivity (% IACS)293123312523
Modulus of elasticity (106 psi)10.310.310.310.311.910.3

ZINC ALLOYS
Zinc-based alloys (Table 2) are the easiest to die cast. Ductility is high and impact strength is excellent, making these alloys suitable for a wide range of products. Zinc alloys can be cast with thin walls and excellent surface smoothness making preparation for plating and painting relatively easy.
It is essential that only high purity (99.99 + 0/0) zinc metal be used in the formulation of alloys. Low limits on lead, tin and cadmium ensure the long-term integrity of the alloy’s strength and dimensional stability.
Table 2:
COMPOSITION AND PROPERTIES OF ZINC DIE CASTING ALLOYS
DESIGNATIONS

COMPOSITION (in percent max. unless shown as range for die castings) ... for ingots

No. 3

No. 5

No. 7

ZA-8

ZA-12

ZA-27

Aluminum

3.5-4.3

3.5-4.3

3.5-4.3

8.0-8.8

10.5-11.5

25.0-28.0

Copper

0.25

0.75-1.25

0.25

0.8-1.3

0.5-1.25

2.0-2.5

Magnesium

0.02-0.05

0.03-0.08

0.005-0.020

0.015-0.030

.015-030

.010-.020

Iron

0.100

0.100

0.075

0.10

0.075

0.10

Lead

0.005

0.005

0.0030

0.004

0.004

0.004

Cadmium

0.004

0.004

0.0020

0.003

0.003

0.003

Tin

0.003

0.003

0.0010

0.002

0.002

0.002

Nickel

0.005-0.020

Zinc

Bal.

Bal.

Bal.

Bal.

Bal.

Bal.

PROPERTIES (see notes)
Ultimate tensile strength (ksi)

40

48

41

54

58.5

61

Tensile yield strength (ksi)

42

46

53

Elongation (% in 2" (55 mm))

10

7

13

6-10

4-7

1-3

Hardness (HB)

82

91

80

95-110

95-115

105-125

Shear strength (ksi)

31

38

35

37

42

Charpy impact strength (ft. lb.—unnotched)

43

48

43

31

21

3

Fatigue strength (ksi) (limit @ 500 million cycles)

6.9

8.2

7.5

15

25

Density (lb./in.3)

0.24

0.24

0.247

0.227

0.218

0.181

Melting range (oF)

718-728

717-727

718-728

707-759

710-810

708-903

Specific heat (Btu/lb.oF)

0.10

0.10

0.10

0.104

0.107

0.125

Coefficient of thermal expansion (in./in./oF)

15.2

15.2

15.2

12.9

13.4

14.4

Thermal conductivity (Btu/fthr.oF)

65.3

62.9

65.3

66.3

67.1

72.5

Electrical conductivity (% IACS)

27.0

26.0

27.0

27.7

28.3

29.7

Modulus of rupture (106 psi)

95,000

105,000

Modulus of elasticity (106 psi)

10.2

10.3

10.3

Die shrinkage (in./in.)

0.007

0.007

0.007

0.007

0.0075

0.008


ZINC-ALUMINUM (ZA) ALLOYS
ZA alloys represent a new family of zinc-based die casting materials which contain higher aluminum content than standard zinc alloys. These alloys provide high strength characteristics plus high hardness and good bearing properties (Table 2). Thin wall castability characteristics and die life are similar to zinc alloys. ZA-8 is recommended for hot chamber die casting, whereas ZA-12 and ZA-27 must be cast by the cold chamber die casting process. All ZA alloys offer similar creep properties and are superior to standard zinc alloys.
ZA-8 -- Provides strength, hardness and creep properties.
ZA-12 -- Provides excellent bearing properties with strength and hardness characteristics between ZA-8 and ZA-27, plus good dimensional stability properties and somewhat better castability than ZA-27.
ZA-27 -- Offers the highest mechanical properties of the ZA family and is, therefore, recommended when maximum performance is required.

MAGNESIUM ALLOYS
Magnesium alloys (Table 3) are noted for low weight, high strength to weight ratio, exceptional damping capacity, and ease of machining. Casting temperatures are about the same as aluminum, and both hot chamber and cold chamber machines are used to produce castings.
Casting rates for magnesium are high because of its low heat content which produces rapid solidification. For the same reason, less energy is required to heat the metal to casting temperature.
AZ91HP (high purity) alloy has been developed for die casting parts subject to corrosive environments. Because of lower levels of nickel, iron, copper and silicon versus AZ91D, this alloy is finding applications in automobiles, computers and peripheral equipment, and in other applications where paint or coatings are either undesirable or expensive.
Although magnesium die castings are used uncoated, they can be finished in a variety of ways to give increased protection against corrosion, wear and abrasion resistance, and to improve appearance. Common inorganic treatments include chemical dips, anodizing and plating. Organic coatings -- oil, wax, resin or paint -- are usually applied over chemical treatments or anodizing to seal the surface, increase corrosion protection and provide an attractive appearance.
Table 3:
COMPOSITION AND PROPERTIES OF MAGNESIUM ALLOY FOR DIE CASTING
DESIGNATION

ASTM

COMPOSITION — percent unless shown as range

STANDARD ALLOY AZ91B

HIGH PURITY ALLOY AZ91HP

Aluminum

8.3 to 9.7

85. to 9.5

Zinc

0.35 to 1.0

0.45 to 0.9

Manganese, min.

0.13

0.15

Silicon, max

0.5

0.20

Copper, max.

0.30

0.015

Iron —

0.005

 
Nickel, max

0.03

0.001

Others, total, max.

0.3

0.01

Magnesium

Bal.

Bal.

PROPERTIES AND CONSTANTS
Tensile Strength, (ksi)

34

34

Tensile Yield Strength (0.2% offset) (ksi)

23

23

Elongation, (% in 2" G.L.)

3

3

Shear Strength, (ksi)

20

20

Compressive Yield Strength, (ksi)

22

22

Ultimate Compressive Strength, (ksi)

58

58

Fatigue Strength, (ksi) (limit @ 500 million cycles)

14

14

Specific Gravity

1.80

1.80

Density (lb./in.3)

0.066

0.066

Melting range

875-1105oF

875-1105oF

Thermal Conductivity, CGS

0.17

0.17

Thermal Expansion, in./in./oF (x10-6)

15.2

15.2

Electrical Conductivity, (% I.A.C.S.)

10

10


COPPER ALLOYS
Copper-based alloys (Table 4) are generally known as brass or bronze. They provide the highest mechanical properties of any of the normally die cast metals. Brasses have high strength and toughness, good wear resistance, and excellent corrosion resistance. Dimensional stability is excellent. Of the various brass casting alloys available, alloy Z30A is used for the majority of die casting applications.
Table 4:
COMPOSITION AND PROPERTIES OF COPPER ALLOY FOR DIE CASTING
ASTM DESIGNATION (Commercial)

Z30A (858)

ZS331A (879)

ZS144A (878)

Composition (1)   
Copper, per cent

57.0 min.

63.0 to 67.0

80 to 83

Silicon, per cent

0.25 max.

0.75 to 1.25

3.75 to 4.25

Lead, max., per cent

1.50

0.25

0.15

Tin, max., per cent

1.50

0.255

0.25

Manganese, max., per cent

0.25

0.15

0.15

Aluminum, max., per cent

0.25

0.15

0.15

Iron, max., per cent

0.50

0.15

0.15

Magnesium, max., per cent

0.01

Other elements, max., per cent

0.50

0.50

0.25

Zinc, per cent

30.0 min.

Remainder

Remainder

PROPERTIES AND CONSTANTS (2)  
Tensile Strength, (ksi)

55

70

85

Tensile Yield Strength 0.2% offset (ksi)

30

35

50

Elongation, (% in 2 in.)

15

25

25

Impact Strength, Charpy. (ft. lb.)

40

50

70

Hardness, (HRB)

55-60

68-72

85-90

Modulus of Elasticity (x 106 psi)

15

15

20


LEAD AND TIN ALLOYS
Lead and tin alloys enjoy only minor use in die casting since their strengths are low. Lead die castings find applications where high density (wheel weights) or corrosion resistance (plumbing goods) is needed. Tin may be found in small parts where extremely close dimensional tolerances are needed, or where contact with food or certain chemicals may be encountered.

RELATIVE ALLOY WEIGHTS TO MAGNESIUM


Aluminum1.6
Zinc3.7
ZA Alloys2.7-3.4
Magnesium1.0
Brass4.7
Tin4.0
Lead6.3
Bronze4.9
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 15 آذر 1397 11:47 ب.ظ

Many thanks! Great stuff!
cialis 5 mg scheda tecnica warnings for cialis online prescriptions cialis ou acheter du cialis pas cher 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tablets for sale best generic drugs cialis cialis savings card buying cialis in colombia opinioni cialis generico
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:18 ق.ظ

Fine tips. With thanks.
cialis 5 mg funziona we choice cialis uk rx cialis para comprar overnight cialis tadalafil discount cialis look here cialis order on line generic cialis 20mg uk click now cialis from canada cialis 5mg billiger cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:45 ق.ظ

Excellent material. Thank you.
generic low dose cialis side effects for cialis price cialis wal mart pharmacy generico cialis mexico cialis lowest price where do you buy cialis cialis dosage amounts buy cialis cheap 10 mg acquisto online cialis ou acheter du cialis pas cher
دوشنبه 12 آذر 1397 11:47 ق.ظ

Many thanks! I value this.
link for you cialis price cialis 20 mg cut in half cialis generika in deutschland kaufen cialis 5 mg scheda tecnica cialis generisches kanada cialis 20 mg cialis mit grapefruitsaft cialis 30 day sample cialis lowest price we choice free trial of cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:15 ق.ظ

You actually stated that terrifically.
generic low dose cialis cialis great britain generic cialis review uk buy cheap cialis in uk click now buy cialis brand click here take cialis tadalafil generic enter site very cheap cialis cialis preise schweiz low cost cialis 20mg
یکشنبه 11 آذر 1397 12:23 ق.ظ

You actually explained that adequately.
get cheap cialis cialis en mexico precio brand cialis nl cialis 20mg preis cf cialis 20 mg effectiveness we recommend cialis best buy cialis uk next day safe dosage for cialis cialis online napol cialis generico online
جمعه 9 آذر 1397 11:52 ب.ظ

With thanks! Excellent stuff!
cialis generique cialis canada on line buy generic cialis cialis cuantos mg hay where do you buy cialis cialis patentablauf in deutschland non 5 mg cialis generici cialis herbs cialis coupons printable precios cialis peru
جمعه 9 آذر 1397 12:16 ب.ظ

You actually stated it perfectly.
cialis 5mg billiger precios de cialis generico achat cialis en suisse tadalafil 20mg we like it cialis soft gel tadalafil click here to buy cialis cialis 20 mg cost cialis rckenschmerzen only best offers 100mg cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:48 ق.ظ

You mentioned that effectively.
generic cialis with dapoxetine tesco price cialis cialis e hiv cialis canadian drugs low dose cialis blood pressure cialis 5 mg funziona deutschland cialis online cialis coupons cialis professional yohimbe cialis authentique suisse
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:27 ب.ظ

You said it very well.!
cialis prices fast cialis online only best offers 100mg cialis acheter cialis meilleur pri acheter du cialis a geneve cialis patent expiration walgreens price for cialis compare prices cialis uk cialis 20mg preis cf 200 cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:05 ق.ظ

You've made your position extremely clearly!!
cialis 5 mg rezeptfrei cialis apotheke precios cialis peru buy cheap cialis in uk tadalafil 20mg il cialis quanto costa generic cialis 20mg tablets cialis generico in farmacia generic for cialis cialis generico en mexico
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:15 ق.ظ

You actually stated that exceptionally well.
levitra 10 mg prezzo generic levitra buy generic levitra buy levitra generic buy levitra buy generic levitra levitra 20 mg cheap 20mg levitra cheap 20mg levitra levitra 10 mg prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 01:08 ق.ظ

You revealed it terrifically!
cialis vs viagra recommended site cialis kanada 40 mg cialis what if i take sublingual cialis online opinioni cialis generico 200 cialis coupon cialis prices cialis vs viagra cialis efficacit wow cialis tadalafil 100mg
شنبه 7 مهر 1397 11:09 ب.ظ

Appreciate it. Ample material!

cialis y deporte cialis generisches kanada walgreens price for cialis warnings for cialis cialis pills boards click here to buy cialis cialis online enter site natural cialis wow cialis 20 cialis usa cost
شنبه 31 شهریور 1397 02:30 ب.ظ

Useful stuff. Kudos!
online pharmacies in usa canadian prescription drugstore viagra canadiense buy viagrow pro canada viagra buy viagrow pro canadian drugs buy viagra usa buy viagrow buy viagra 25mg
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:21 ب.ظ

Awesome write ups, Many thanks.
cialis online cialis official site cialis online cialis 5 mg para diabeticos cilas cialis 5 mg scheda tecnica cialis pills boards acheter cialis meilleur pri cialis 30 day trial coupon cialis pills price each
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:04 ق.ظ

Very good postings. Appreciate it.
cialis 5mg india cialis 100mg cost cialis 05 cialis dosage cialis online holland cialis authentique suisse only here cialis pills canadian drugs generic cialis il cialis quanto costa how much does a cialis cost
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:15 ب.ظ

You actually expressed it very well!
canada online pharmacies medication canadian pharcharmy online canadian pharmacies that ship to us buy vistagra usa pharmacy pharmacy canada best drugs for sale in mexico canadian pharmacys canadianpharmacyusa24h canada medication prices
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:33 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
viagra buy online uk buy viagra canadian pharmacy buy viagra internet how to buy viagra cheap online purchase viagra price on viagra buy cheap viagra canada buy original viagra online buying viagra online safe buy generic viagra online usa
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:29 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
cost of cialis per pill cialis sans ordonnance trusted tabled cialis softabs side effects of cialis the best site cialis tablets cialis canada on line generic cialis with dapoxetine cialis australian price cialis e hiv cialis pas cher paris
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:40 ق.ظ

Wow plenty of beneficial material.
how do i order viagra buy viagra online without prescription uk how to purchase viagra buy viagra on line viagra purchase uk where can i buy real viagra online how to buy real viagra where can you buy viagra without a prescription buy viagra without presc cheap viagra uk online
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:42 ب.ظ

Thanks a lot, I appreciate it.
cialis tadalafil online cialis price in bangalore buy cialis online cheapest only here cialis pills cialis generika cialis for sale in europa legalidad de comprar cialis price cialis per pill buy cialis cheap 10 mg acheter cialis meilleur pri
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:44 ق.ظ

You reported that really well!
tadalafil 20mg cost of cialis per pill cialis tablets australia cialis patent expiration viagra or cialis cialis 5 effetti collaterali cialis generique 5 mg brand cialis generic online prescriptions cialis cialis uk next day
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 06:27 ق.ظ
This piece of writing offers clear idea designed for
the new people of blogging, that genuinely how to do blogging.
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 07:28 ب.ظ
Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I
clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not
writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:17 ب.ظ

Wonderful info, Regards!
when can i take another cialis prices on cialis 10 mg cialis official site cialis price in bangalore acquistare cialis internet cialis dosage the best choice cialis woman cialis super kamagra cialis generico milano 40 mg cialis what if i take
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:12 ق.ظ

With thanks, I appreciate this.
where can i buy cheap viagra how to safely buy viagra online generic viagra uk order cheap viagra online buy generic sildenafil online how to buy real viagra online buy viagra cheaply online pharmacy usa viagra where to buy cheap viagra buy super viagra
جمعه 17 فروردین 1397 06:04 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
5 mg cialis coupon printable cialis vs viagra buy online cialis 5mg buy cialis online cheapest best generic drugs cialis canadian drugs generic cialis female cialis no prescription order a sample of cialis buy cialis sample pack cialis online napol
جمعه 3 فروردین 1397 01:39 ب.ظ

Helpful write ups. Thanks.
are there generic cialis cialis dosage amounts cialis reviews cialis patentablauf in deutschland cialis online holland cialis coupons printable generic low dose cialis how much does a cialis cost preis cialis 20mg schweiz buy brand cialis cheap
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:57 ب.ظ

You have made the point.
cialis purchasing cialis authentique suisse cialis prices buy cialis online legal cialis for bph buy cheap cialis in uk cialis 5 mg funziona cialis taglich cialis manufacturer coupon when can i take another cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمد مسگران
مطالب اخیر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :